Loading...

dr hab. Mariusz Gagoś

Mariusz Gagoś profesor nadzwyczajny UMCS
Zakład Biologii Komórki - kierownik
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
tel: (81) 537 59 04
e-mail: mariusz [dot] gagos [at] up [dot] lublin [dot] pl
www: mariusz.gagos.up.lublin.pl
Problematyka
badawcza:

Badania organizacji molekularnej związków biologicznie czynnych (antybiotyki polienowe, flawonoidy, 1,3,4-tiadiazole, kumaryny, toksyny białkowe itd.) w modelowych układach o znaczeniu biologicznym.

Metody:

 • Spektroskopia molekularna: absorpcja i fluorescencja elektronowa wraz z technikami badań w świetle spolaryzowanym, spektroskopia i mikroskopia oscylacyjna: FTIR i Ramana, dichroizm kołowy CD.
 • Technika monowarstw Langmuira i Langmuira-Blodgett.
 • Mikrokalorymetria skaningowa (DSC).
 • Mikroskopia.
 • Krystalizacja pod kątem badań strukturalnych związków biologicznie czynnych.
 • Dyfrakcja rentgenowska nono- oraz wielowarstw Langmuira-Blodgett.
 • Obliczenia kwantowo-mechaniczne stanów elektronowych i energii cząsteczek.
Realizowane granty
(ostatnie 5 lat):
 • Projekt badawczy NCN (wspólnie z INS Puławy, UP w Lublinie oraz UM w Lublinie); nr grantu NN 209032440. Temat: „Opracowanie metody otrzymywania ksantohumolu z odpadów poekstrakcyjnych chmielu oraz poprawy jego rozpuszczalności w środowisku wodnym”, (2011-2014) - główny wykonawca
 • Grant MNiSW; nr grantu NN 401015035. Temat: „Znaczenie jonów metali, ziem alkalicznych i przejściowych w procesie agregacji amfoterycyny B w modelowych układach biologicznych”, (2008-2011) - kierownik projektu
 • Grant KBN; nr grantu 2P05F 04327. Temat: „Mechanizm wbudowywania antybiotyku amfoterycyny B do błon lipidowych: Znaczenie dimerów”, (2004-2007) - wykonawca
Staże zagraniczne:
 • Instytut Biofizyki CNR- ITC IBF w Trydencie, Włochy. Tytuł projektu badawczego: “Organization of polyene antibiotic Amphotericin B in carotenoid-containing membranes: An infrared spectroscopic study”, (2006 - trzymiesięczne stypendium ufundowane przez Instytut Kultury Trydenckiej)
 • Instytut Biofizyki CNR- ITC IBF w Trydencie, Włochy. Tytuł projektu badawczego: “Molecular organization of polyene antibiotic Amphotericin B in lipid membranes: A research by Linear Dichroism in Infrared Spectroscopy (FTIR)”, (2004 - trzymiesięczne stypendium ufundowane przez European Molecular Biology Organization (EMBO)
 • Instytut Biofizyki CNR- ITC IBF w Trydencie, Włochy. Tytuł projektu badawczego: “Molecular organization of toxin Tolasin in model lipid membranes”, (2003 - dwumiesięczne stypendium ufundowane przez Instytut Kultury Trydenckiej)
Prowadzone zajęcia:
 • Biologia komórki - wykłady
 • Seminarium magisterskie
Członkostwo władz
instytucji naukowych:
Polskie Towarzystwo Biofizyczne (od marca 2011 Prezes Lubelskiego Oddziału PTBF)
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska